11 kwietnia 2024

Czego można się spodziewać na pierwszej sesji psychoterapeutycznej

Pierwsza sesja psychoterapeutyczna to istotny krok dla każdego, kto zdecydował się szukać wsparcia w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych czy psychologicznych. To wydarzenie, które może budzić różnorodne emocje, od niepewności i lęku po nadzieję i oczekiwanie na zmianę. Zrozumienie tego, czego można się spodziewać podczas tego pierwszego spotkania, może pomóc zmniejszyć poczucie niepokoju i lepiej przygotować się do psychoterapii.

 

Czym jest pierwsza sesja psychoterapeutyczna?

 

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą ma kilka kluczowych celów. Przede wszystkim jest to okazja dla psychoterapeuty, aby poznać pacjenta, zrozumieć jego potrzeby i określić główne problemy, które wymagają interwencji. Z kolei dla pacjenta to czas, aby dowiedzieć się więcej o metodach pracy psychoterapeuty, jego doświadczeniu i podejściu do psychoterapii.

 

Proces rozpoczynający

 

Na początku sesji psychoterapeuta może poprosić o wypełnienie niektórych dokumentów, takich jak regulamin, formularze informacyjne oraz różnego rodzaju zgody. Następnie najczęściej rozpoczyna się od ogólnych pytań, które pomagają psychoterapeucie zorientować się w aktualnej sytuacji życiowej pacjenta. Może pytać o zdrowie fizyczne, historię rodzinną, relacje z bliskimi, pracę czy wcześniejsze doświadczenia z psychoterapią.

 

Budowanie relacji

 

Kluczowym elementem pierwszej sesji jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Psychoterapeuta stara się stworzyć przestrzeń, w której pacjent może się otworzyć i mówić o swoich problemach bez obawy przed oceną. Dla wielu pacjentów ważne jest, aby poczuć, że ich uczucia i doświadczenia są akceptowane i rozumiane.

 

Zrozumienie problemów

 

Psychoterapeuta zada szereg pytań mających na celu głębsze zrozumienie problemów pacjenta. Pytania te mogą dotyczyć uczuć, myśli, zachowań oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie. Często stosuje się również pytania otwarte, które pozwalają pacjentowi swobodnie opowiadać o swoich przeżyciach.

 

Ustalenie celów psychoterapii

 

Jednym z ważnych aspektów pierwszego spotkania jest również omówienie i ustalenie celów psychoterapii. Psychoterapeuta pomoże pacjentowi sformułować realistyczne i osiągalne cele, które będą prowadzić do rozwiązania problemów lub poprawy samopoczucia. Czasami cele te mogą być dostosowywane w trakcie dalszej psychoterapii.

 

Wyjaśnienie metody pracy

 

Psychoterapeuta wyjaśni swoje metody pracy oraz podejście do psychoterapii. To również czas na omówienie kwestii logistycznych, takich jak częstotliwość sesji, ich czas trwania, koszty oraz zasady odwoływania spotkań.

 

Pytania od pacjenta

 

Pierwsza sesja to również czas, gdy pacjent może zadawać pytania. Może to dotyczyć kwalifikacji psychoterapeuty, doświadczenia w pracy z podobnymi problemami, oczekiwanych efektów psychoterapii czy innych kwestii, które są ważne dla pacjenta.

 

Podsumowanie i następne kroki

 

Na zakończenie sesji, psychoterapeuta podsumuje to, co zostało omówione, ustali z pacjentem plan dalszych działań i zaproponuje termin kolejnej sesji. To także moment, w którym psychoterapeuta może zaproponować pierwsze zadania do wykonania w domu, które będą częścią terapii.

Pierwsza sesja psychoterapeutyczna jest fundamentem dla budowania terapeutycznej relacji i rozpoczynania procesu zmiany. Otwartość, zaangażowanie oraz gotowość do pracy nad sobą ze strony pacjenta są kluczowe dla efektywności terapii. Zrozumienie tego, czego można się spodziewać, pomaga lepiej przygotować się na to wyzwanie i maksymalnie wykorzystać pomoc, jaką oferuje psychoterapia.

 

REJESTRACJA ONLINE

© copyright 2024

kontakt@besure.pl

SOCIAL MEDIA:

KONTAKT: