25 czerwca 2024

Mgr Nina Gerard

O mnie

Jestem psycholożką oraz dyplomowaną psychoterapeutką dorosłych, par i rodzin. Wspieram kobiety w okresie okołoporodowym. Ukończyłam także studia pedagogiczne oraz szereg szkoleń pogłębiających moją wiedzę o dzieciach i rodzinie. Udzielam konsultacji rodzicielskich.

 

Umiem słuchać i zadawać trafne, choć czasem trudne pytania. W mojej pracy ważne jest dla mnie spotkanie i towarzyszenie w stawaniu się bardziej sobą oraz pomoc w byciu bliżej (a czasami dalej, jeśli to oznacza rozwój) w relacjach z innymi. Pracuję w nurcie integracyjnym ze szczególnym naciskiem na terapię systemową. Czerpię z rozumienia psychoanalitycznego, choć mojemu stylowi pracy bliżej do humanistycznego.

 

Prowadzę psychoterapie indywidualną pomagając dotrzeć do źródeł problemów w rodzinie, przeżyć emocje w nimi związane i stawać się wolnym.Pierwsze 2-3 konsultacje mają na celu wzajemne poznanie oraz określenie celów terapeutycznych. Cele terapeutyczne, które uda nam się nazwać w czasie konsultacji są jak kompas, który wskazuje drogę do osiągnięcia zmiany. Czasem celem może być sama potrzeba wsparcia w danym okresie życia albo głębsze zrozumienie tego, co się dzieje.

 

Prowadzę również terapie par

 

Obecnie intensywnie rozwijam się w zakresie terapii par. Ukończyłam Externship oraz Coreskills terapii par EFT (Emotionally Focused Therapy). Jest to podejście które daje bezpieczną ramę do wzajemnego spotkania partnerów na głębokim emocjonalnym poziomie. Pomagam partnerom w uzdrowieniu urazów jakie powstały w ich relacji oraz wyjściu z błędnego koła wzajemnych oskarżeń i kłótni. Ze wzruszeniem towarzyszę poprawie relacji w parach z którymi mam zaszczyt pracować.

 

Udzielam równieżWsparcie kobiet w okresie okołoporodowym

 

Ukończyłam półroczne szkolenie “Czułe wsparcie w kryzysach okołoporodowych”. Współprowadzę profil "Czuła Ciąża' na FB i Instagramie. Wspieram kobiety starające się o dziecko, po doświadczeniu straty, w lęku przed porodem, po trudnym i traumatycznym porodzie oraz we wszystkich tematach okołoporodowych i macierzyńskich.

 

i konsulaltacje rodzicielskie.

 

Bycie rodzicem to niełatwe zadanie. To naturalne, że rodzice zmagają się z różnego rodzaju wątpliwościami oraz trudnymi emocjami. Jeśli jesteście Państwo rodzicami małych dzieci (do 6 roku życia) zapraszam na konsultację.

 

REJESTRACJA ONLINE

© copyright 2024

kontakt@besure.pl

SOCIAL MEDIA:

KONTAKT: