25 czerwca 2024

Mgr Marcin Klik

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia (3 rok) w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. W pracy kieruję się zasadami terapii Gestalt.

 

Widząc w każdym kliencie niepowtarzalną jednostkę, dążę przede wszystkim do zrozumienia jego unikalnego sposobu przejawiania się w świecie. Pomagam mu w poszerzaniu świadomości oraz doświadczaniu kontaktu z samym sobą i z otoczeniem.Staram się, aby sesja terapeutyczna była dla niego okazją do odkrywania autentycznych potrzeb i podejmowania samodzielnych decyzji w atmosferze zaufania i otwartości.

 

W moim rozumieniu celem terapii jest odblokowanie i pobudzenie naturalnego procesu rozwoju człowieka dzięki integracji wszystkich sfer jego funkcjonowania w świecie – doznań, uczuć, myśli i działań.

 

Regularnie korzystam z superwizji certyfikowanych superwizorów.

 

Pracuję z osobami, które :

- doświadczają poczucia osamotnienia/społecznego niedostosowania,

- obniżonego nastroju,

- lęku o przyszłość,

- braku wiary w siebie, a także trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji.

 

Wspieram klientów, którym trudno jest odnaleźć się w nowym środowisku, w szczególności po przeprowadzce do innego kraju.

 

Pomagam osobom przeżywającym kryzys egzystencjalny, znajdującym się w sytuacji życiowego impasu, poszukującym swojej tożsamości, doświadczającym wypalenia zawodowego/blokady twórczej, braku poczucia efektywności i braku motywacji.

 

Wspieram osoby, które pracują za dużo i którym nadmierny perfekcjonizm przeszkadza w życiu.

 

Współpracuję też z klientami, którzy postrzegają psychoterapię jako możliwość poprawy jakości swojego życia i rozwoju osobistego.

 

REJESTRACJA ONLINE

© copyright 2024

kontakt@besure.pl

SOCIAL MEDIA:

KONTAKT: