25 czerwca 2024

Jessica Kandemir (Di Benedetto)

O mnie

psycholog - dyplomowany psychoterapeuta integracyjny 

 

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuje w podejściu integracyjnym. W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne w zależności od potrzeb oraz trudności osób zgłaszających się na terapię.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych :

  • zaburzenia lękowe i depresyjne 

  • nadmierny stres

  • brak pewności siebie 

  • niskie poczucie własnej wartości

  • wahania nastroju 

  • dolegliwości psychosomatyczne 

W terapii skupiam się na budowaniu bezpiecznej relacji, towarzysząc i rozumiejąc trudności Klienta, podczas jego podróży przez proces zmiany. W pracy kieruję się życzliwością, empatią, akceptacją z uwzględnieniem emocji oraz potrzeb osób zgłaszających się na psychoterapie . 

Doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, w Fundacji Scolar oraz Warszawskim Centrum Odwykowym SPZOZ w poradni uzależnień i współuzależnień od alkoholu.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

 

REJESTRACJA ONLINE

© copyright 2024

kontakt@besure.pl

SOCIAL MEDIA:

KONTAKT: